Наш персонал

Персонал діагностичного центру  «Меділюкс» можна охарактеризувати, як гармонійне поєднання досвідчених професіоналів та молодих амбітних спеціалістів. Це група однодумців, яких  об’єднує бажання надавати високоякісну, сучасну діагностичну допомогу використовуючи новітні   технології.

Ломачевська Олена Олексіївна

лікар ультразвукової діагностики першої кваліфікаційної категорії

1994 рік – закінчила Вінницький Національний медичний університет.

2005 рік – спеціалізація «Ультразвукова діагностика» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

2015 рік – отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ультразвукова діагностика» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

 

Кравченко Ірина Петрівна

лікар ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії

1997 рік – закінчила Вінницький Національний медичний університет.

1998 рік – після спеціалізації на робочому місці за фахом «ультразвукова діагностика», спеціалізація з УЗД на базі Київської академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка.

2000 рік – тематичне удосконалення «Ульразвукова діагностика в кардіології» на базі Київської академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка.

2003 рік – тематичне удосконалення «Вивчення основ ехокардіографії» в Украінсько-Французькому центрі з ехокардіографії на базі Черкаського обласного центру.

2003 рік – курси підвищення кваліфікації на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

2004 рік – присвоєна кваліфікація лікаря ультразвукової діагностики другої категорії.

2006 рік – тематичне удосконалення «Доплерографічне дослідження судин черевної порожнини та периферичних судин нижньої та верхньої кінцівок» на базі Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії.

2006 рік – курси підвищення кваліфікації «Ультразвукова діагностика» на базі Київської академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупіка.

2007 рік – присвоєна кваліфікація лікаря ультразвукової діагностики першої категорії.

2010 рік – участь в школі-семінарі «Методика ультразвукового дослідження з доплерографією черевної аорти та її вісцеральних гілок. Портальний кровообіг, діагностика портальної гіпертензії».

2011 рік – курси підвищення кваліфікації на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

2011 рік – присвоєна кваліфікація лікаря ультразвукової діагностики вищої категорії.

2011 рік – участь в науково-практичній конференції та школі-семінарі «актуальні проблеми ультразвукової діагностики» м. Судак.

2012 рік – тематичне удосконалення «Доплерографічне дослідження судин шиї та голови» на базі Київського інституту нейрохірургії.

2016 рік – підтверджена вища категорія зі спеціальності «Ультразвукова діагностика».

 

Луцкер Оксана Леонідівна

лікар ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії

2000 рік – закінчила Вінницький Національний медичний університет.

2003 рік – спеціалізація «Ультразвукова діагностика» на базі Київської академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупіка.

2004 рік – курси тематичного вдосконалення «Ультразвукова та ЕКГ діагностика патології серця в кардіологічній та кардіохірургічній клініках».

2006 рік – курси тематичного вдосконалення на базі Інституту хірургії та транспланталогії  АМН  України «Доплерографія екстракраніальних судин і судин кінцівок».

2007 рік – курси підвищення кваліфікації на базі Львівського національного медичного універсітету ім. Д. Галицького.

2010 рік – курси підвищення кваліфікації на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

2014 рік – курси підвищення кваліфікації на базі Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова.

2014 рік – присвоєна кваліфікація лікаря ультразвукової діагностики вищої категорії.

 

Кириченко Світлана Миколаївна

лікар ультразвукової діагностики

2002 рік – закінчила Винницький національний медичний  університет  ім.М.І.Пирогова.

2004 рік – закінчила інтернатуру за спеціальністю «акушерство та гінекологія»

2005 рік – участь у Українсько-французькому науково-­практичному семінарі «Сучасні стандарти фетальної ехографії у І-ІІ-ІІІ триместрі вагітності; основи ультразвукового пренатального скринінгу вроджених вад серця.

2006 рік – участь у Всеросійському науково-­практичному семінарі «Практичні аспекти ультразвукової діагностики в акушерстві, гінекології та неонатології»

2007 рік – «ПАЦ з акушерства та гінекології» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2008 рік – тематичне удосконалення  «УЗД – в акушерстві та гінекології» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2008 рік – тематичне удосконалення  «Сучасні принципи охорони репродуктивного здоров`я» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2013 рік – Український Допплерівський Клуб – навчання на курсі інформації та стажування за темою «Нові можливості і перспективи диференційної пренатальної діагностики з використанням об’ємної реконструкції»

2015 рік – Український Допплерівський Клуб – навчання на курсі інформації та стажування за темою «Сучасна ультразвукова діагностика щитоподібної залози»

2015 рік – теоретичний та практичний курс «Сучасні аспекти ультразвукової діагностики вогнищевої патології молочних залоз»

2015 рік – «ПАЦ з акушерства та гінекології» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2015 рік – отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ультразвукова діагностика» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

В період  2004-2012р.р. працювала у медичному центрі «Медівін» лікарем акушер-гінекологом та лікарем ультразвукової діагностики.

З 2012 року – лікар ультразвукової діагностики ДЦ «Меділюкс».

Кулик Вероніка Миколаївна

лікар ультразвукової діагностики та фахівець з лазерної допплерівської флоуметрії.

2009 рік – закінчила Винницький національний медичний  університет  імені М.І.Пирогова.

2011 рік – закінчила інтернатуру за фахом «Радіологія».

2011 рік – спеціалізація з ультразвукової діагностики  в НаціональнІй медичній академіі післядипломної освіти ім.П.Л.Шупіка, м.Київ.

2011 рік – участь у науково­практичній конференції «Сучасні можливості доплерографії: від церебральних до периферичних судин».

2012 рік – тематичне удосконалення в Харківській медичній академії післядипломної освіти за циклом «Доплерографія магістральних та периферичних судин»

2012 рік – участь у науково­практичній конференції «Ультразвукова діагностика в ендокринології»; ­тематичне та практичне удосконалення на базі Київського міського клінічного ендокринологічного центру Київського інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка, Українського науково­практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин.

2013 рік – ­теоретичний та практичний курс «Ехокардіографія. Ультразвукова діагностика набутих вад серця»­.

2013 рік – теоретичний та практичний курс «Ультразвукова діагностика патології черевної аорти та артерій нижніх кінцівок».

2015 рік – ­теоретичний та практичний курс «Ультразвукова діагностика в травматології та ортопедії».

2015 рік – теоретичний та практичний курс «Ультразвукова діагностика вогнищевої патології молочних залоз».

Після проходження (у 2012 році) навчання (практичний и теоретичний курс) з лазерної доплерівської флоуметрії та черезшкірного визначення напруги кисню в тканинах (Стокгольм, Швеція) працює головним фахівцем з лазерної доплерівської флуометріії в діагностичному центрі «Меділюкс». Поряд з цим працює лікарем ультразвукової діагностики в Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі.

 

Вдовиченко Олена Михайлівна

медична сестра кабінету УЗД

У 1998 році закінчила Черкаське медичне училище за спеціальністю «Акушерська справа».

2014 рік – підвищення кваліфікації на базі Вінницького обласного центру післядипломної освіти медичних працівників та підтверджена вища кваліфікаційна категорія.

Коваль Олена Іванівна

медична сестра кабінету УЗД

У 2011 році закінчила Могилів-Подільський медичний коледж за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кабаровська Майя Сергіївна

медична сестра кабінету УЗД

У 2014р. закінчила Вінницький медичний коледж ім.акад. Д.К. Заболотного за спеціальністю «Сестринська справа».

 

Максимчук Валентина Михайлівна

медична сестра кабінету УЗД

У 2011р. році закінчила Могилів-Подільський медичний коледж за спеціальністю «Сестринська справа».

2016 рік – підвищення кваліфікації на базі КЗ «Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних працівників» та присвоєна друга кваліфікаційна категорія.

Поліщук Ірина Ігнатіївна

  адміністратор

У 1992 році  закінчила Вінницьке медичне училище ім.акад. Д.К. Заболотного за спеціальністю «Сестринська справа».

Маринюк Марина Володимирівна

 адміністратор

У 2011 році  закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)».